VÅGAR - VILL - KAN

•Vågar säga sin åsikt, även när majoriteten tycker annorlunda

 •Vågade säga nej till ett överdyrt dataprogram från USA, inbesparing för välfärdsområdet ca 160 miljoner euro

 •Vågar ifrågasätta och tänka konstruktivt 

•Vill jobba för en vanliga människan

 •Vill jobba för landsbygdens framtid

 •Vill jobba för att vi ska ha en hög självförsörjningsgrad

 •Vill jobba för en närservice i välfärden som är jämlik både i stad och landsbygd 

•Kan det kommunala och det regionala beslutsfattande

 •Kan använda sitt stora kontaktnät

 •Kan SFP politiken

 •Kan prata och skriva så att alla förstår

 •Kan springa i maktens korridorer