Om Rainer Bystedt

Jag är en lantbruksföretagare från Vörå,
62 år, gift med Christina Båssar och far till 4 barn och numera finns även 3 bonusbarn och 4 barnbarn i familjen.

Jag har varit politiskt aktiv i över trettiofem år inom många sektorer, bildningsnämnden, samkommunerna för hälsovården, tekniska nämnden, kommunstyrelseordförande, fullmäktigeledamot, Österbottens förbund, Välfärdsområdet samt även inom kretsstyrelsen för SFP.

Om jag inte läser föredragningslistor till något möte så är mitt fritidsintressen sport i alla former och travsporten. Jag har haft framgångar med mina travhästar både i Finland och Sverige, men numera har jag ingen häst som jag tävlar med.

Jag har även varit skogsmaskinsentreprenör, svinfarmare och bergskrosstillverkare.

Jag är känd för att tala klarspråk i olika frågor och är inte rädd för att ta strid för de åsikter som jag anser är viktiga

Arbetslivserfarenhet

LantbruksföretagareSkogsmaskinsentreprenör1980 - 1995

LantbruksföretagareSvinuppfödare • 1990 - 2005

LantbruksföretagareBergskrossentreprenör1990 - 2005

LantbruksföretagareFastighetsskötsel2006 -

Jag var sonen i familjen som skulle ta över familjelantbruket i Vörå. Det blev min uppgift efter fullgjord värnplikt. Med det småskaliga jordbruket i Österbotten som grund så har min vilja att prova på och utveckla verksamheten gjort att jag har kompletterat jordbruket med andra delar som till exempel skogsmaskinsentreprenör. De olika formerna av företagande har lärt mig otroligt mycket.

Utbildning

Korsholms skolor, Lantbruksutbildning

Politiska uppdrag i Vörå kommun

Fullmäktige, ledamot åren: 1997 - 2025

Kommunstyrelse, ersättare åren: 1997 - 2002

Kommunstyrelse, ledamot åren: 2003 - 2004, 2009-2012, 2015 - 2017, 2021 - 2025

Kommunstyrelseordförande åren: 2013 - 2014 och 2017 - 2021

Skolnämnden, svenska avdelningen, ledamot åren: 1989 -1992

Svenska bildningsnämnd, ordförande åren:1993-1996, 1997-2000

Gemensamma bildningsnämnden, viceordförande åren: 1997 - 1998

Gemensamma bildningsnämnden, ordförande åren: 1999 - 2000

Tekniska nämnden, viceordförande åren: 2001 - 2004

Tekniska nämnden, ordförande åren: 2005 - 2008

Styrgruppen för Campus Norrvalla, medlem åren:2013 - 2015, 2020 -2021

Fastighets Ab Norrvalla, styrelsemedlem åren: 2013 - 2015

Arbetsgrupp för planering av renovering och eventuell utbyggnad av gymnasiet, medlem åren: 2011 - 2012

Planeringskommitté för Koskeby skola, ordförande åren: 2017 -2020

Byggkommitté för Koskeby skola, ordförande åren: 2020 - 2021

Planeringskommitté för Centrumskolan, ordförande åren: 2017 - 2018

Byggkommitté för Centrumskolan, ordförande åren: 2019 - 2020

Arbetsgrupp för planering av åtgärder på Tallkottens daghem, ordförande åren: 2014 - 2015

Arbetsgrupp för planering av utbyggnaden av Tottebo daghem, ordförande åren: 2013 - 2014

Kommitté för Tallmo planering och byggande, ordförande åren: 2019 - 2021

Politiska regionala- eller samkommunala uppdrag

Österbottens förbund, samkommunstämmans ombud åren: 1994-1996

Österbottens förbund, ordinarie ledamot åren: 1997-2000

Samkommunstyrelsen för O-V-M HVC samkommun, åren: 2001-2008

Vårdnämnden, åren: 2009 - 2010, 2013 - 2021 ordf. 2021

Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt åren: 2017-2021

Österbottens välfärdsområde, fullmäktigeledamot åren: 2022-2025

Österbottens välfärdsområde, styrelseledamot åren: 2022 - 2025

Samkommunen för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, stämmorepresentant åren: 2019, 2020, 2021, 2022

Uppdrag inom näringslivet

Finlands svenska Maskinföretagares styrelse, ledamot och ordförande, åren: 1983-1994

Koneyrittäjänliitto, styrelseledamot åren: 1988 - 1989

Näringslivsrådet i Vörå, ordförande åren: 2014 - 2021

Hederstecken

Finlands kommunförbunds förtjänsttecken för 20 år

Finlands kommunförbunds förtjänsttecken för 30 år

Finlands Vita Ros Ordens Medalj av I klass med guldkors (2021)