Min politik

Social- och hälsovård

Social- och hälsovården tillsammans med en god grundutbildning utgör grundstenarna i vårt Nordiska välfärdssamhälle.


Som politiker vill jag värna om att vi har en fungerande social- och hälsovård och att vi får den stora social- och hälsovårdsreformen som startade 2023 att fungera i praktiken också. 

Jag vill att vi ska ha en fungerande närservice som finns nära kommuninvånaren, trots att beslutsfattandet har regionaliserats.

Äldreomsorg

Vi ska alla hoppeligen leva ett långt och innehållsrikt liv. Men i något skede i slutet av vår livsstig så behöver vi hjälp och omsorg av andra för att må bra, när de egna krafterna tryter.


Den här omsorgen ska ges i hemlika och trygga förhållanden som vi är vana med från förut. Att bli äldre är inte en sjukdom utan en naturlig del av vårt liv.


Som politiker vill jag jobba för att de äldre som har byggt upp vårt samhälle får en värdig tillvaro i sin hembygd nära sina anhöriga.

Trafik och kommunikation

Inför varje valkampanj brukar partierna tävla om hur mycket pengar som ska ges till vägunderhåll och vägnätet i vårt land.


Som politiker så kommer jag att arbeta hårt för att det vallöftet verkligen ska uppfyllas.